Trollskog. Djup och tyst väver den sina hemlighetsfulla slöjor. Träden andas sagor, och myterna gror inne hos dem. Ett trollträd föder flera, som föder ännu fler. Ingen har lyckats mäta denna skog, ingen kan säga om marken sluttar upp eller ner. De lantmätare som en gång försökte tränga in i den jagades på flykten av skogens egna obestämbara väsen. Denna skog trotsar den moderna civilisationen. Ett träd väver frändskap med andra träd, så in i det bottenlösa töcknet vandrar knotig stam efter knotig stam, lavan hänger som alger på trädens grenar, och mossan förlorar sig in i dimmorna.

Kenneth Eriksson, ur Livsbok 14


© Kenneth Eriksson

Nästa berättelse

Tillbaka till föregående sida