Fotnoter till "Referat av och kommentarer till G. D. Kelchner, Dreams in Old Norse Literature And Their Affinities in Folklore"

1 Viga-Glums Saga, kap.9.

Tillbaka till texten

2 Wessén: jätte: fsv. iaette; kortform till fsv. iaetun, isl. jótunn jätte; gemens. germ. ord, bildat till äta, sålunda 'storätare' eller 'människoätare' eller 'likätare'

Tillbaka till texten

3 exempelvis i Heimskringla, Hálfdanar Saga Svarta, där Halfdan sover i en svinstia för att framkalla en dröm, och i Jómsvikinga Saga, Formannasögur 11, där kung Gormr bygger ett nytt hus i vilket han sover under tre vinternätter för att framkalla drömmar om sitt äktenskap

Tillbaka till texten

© Kenneth Eriksson