Dagskommentar 2013-03-26

Idag får man genom nyheterna veta att Svenska Språkrådet har förmåtts att ta bort ordet ogooglebar från sin lista över de nya orden från 2012. För att bevaka sitt varumärke hade Googles advokater genom ihärdiga påstötningar velat justera den svenska innebörden av ordet, så att det inte längre skulle betyda ”En sak som inte kan hittas om man söker efter den med en sökmotor på Internet” utan bara betyda ”En sak som inte kan hittas genom att man söker efter den med hjälp av sökverktyget Google”.

Men i det svenska språket har faktiskt ordet ogooglebar/ogooglebart den vidare betydelsen ”En sak som inte kan hittas om man söker efter den med en sökmotor på Internet”.

So here is a message to Google:

You do not own the Swedish language. You do not even own the English language. But you could try to learn Swedish. Here is your first lesson. Translate and remember:

Den som gapar efter mycket, mister ofta hela stycket.

– Det finns ju fler sökmaskiner än Google. Kanske är det dags att låta Google tappa marknadsandelar i Sverige?

Jag kan förresten föreslå ett nyord för år 2013: googlehydra. Att göra en googlehydra är att bekämpa ett fenomen, men ju mer man bekämpar fenomenet, desto starkare blir det. Myterna är fulla av sådana exempel. Den grekiska hydran är ett. Det samiska trollet Stalo är ett annat. Liknar inte detta ganska mycket USA:s försök att utrota terrorism? Kenneth ”Kexan” Eriksson

  • Tillbaka