Här fanns det tidigare många texter om tvångsförflyttning på grund av höghusdemontering. Det faktum, att en ny personuppgiftslag strax skall gälla, hindrar väl yttrandefriheten när det gäller detaljer om Bostads AB Poseidons ombyggnation av Norra Lövgärdet i Göteborg. Låt mig bara konstatera, att det är en kränkning att flytta människor mot deras val och vilja, att många gamla for illa av det, och att Poseidon i och för sig försökte kompensera detta och i vissa fall lyckades, men att det är symptomatiskt att Bostads AB Poseidon inte tar reda på hur folks stigar går innan de bygger gångbanor.

Ändå skall det nog sägas: När Bostads AB Poseidon flyttade på sina hyresgäster för att kunna riva höghus i norra Lövgärdet, var det många av dem som var i pensionsåldern som dog, enligt vad jag hörde. Själv kände jag ett par av dem.

  • Tillbaka till min hemsida