The old house went down in flaming agony
that wind-haunted night
bringing death to our kin.
The flames were roaring
the eerie images
like a ship sinking
like a torch in the night
Rafters falling,
roof collapsing,
hiding forever
the memories of old
and the faces of our kin.

Kenneth Eriksson, From Life Book 18


© Kenneth Eriksson

Det gamla huset segnade ner i flammande ångest
den där vindplågade natten
och drog död till vår släkt.
Flammorna vrålade
de kusliga bilderna
som ett sjunkande skepp
som en fackla i natten
Bjälkar som rasade
taket föll samman
och dolde för alltid
de gamla minnena
och våra fränders ansikten.

Kenneth Eriksson, ur Livsbok 19


© Kenneth Eriksson

Tillbaka

Back