Arkeologi På Väg


Skottland - Historisk text

Mari Wickerts

 

 

Skottland

Det sägs att de äldsta spåren av människan i Skottland / Scotland går tillbaka till 4000 fKr. Men de förhistoriska spåren är här som hemma i Norden är långt mycket äldre än så.

*Se kartor över mesolitiska boplatser i Britain.

 

Man vet väldigt lite om var de första invandrarna till Skottland kom ifrån, eller vilka de var. Det är först under järnåldern och runt 700 fKr som man börjar namnge 2 grupper, celterna och picterna. Tidigare har vi dock under neolitisk tid trattbägarkulturen, med sina distinkta kärlformer och ornematik. * Se karta över landtunga

 

Celterna

Celterna definieras av den kände forskaren i ämnet Peter Beresford Ellis till: ”En som pratar celtiskt språk” vidare säger han att ”Celterna är det första transalpina folkslaget som dokumenterats redan 600 fKr. De har en spridning genom hela central Europa med en tydlig gräns mot söder vid norra Italien och Spanien. I öster sträckte sig celterna ända in i centrala Turkiet och i norr upp till Britain och Irland”.

 

Märk skillnaden :               Britain  =  England, Wales och Skottland

                                            Brittany =  Nordfrankrike.

 

Britain blev känd redan på 500-talet runt medelhavet tack vare grekiska handelsresanden – och var då ett keltiskt land. Celternas nedgång skedde enligt P. B. Ellis redan före de romerska framgångarna. Vidare säger han att ”Britains invånare var helt och hållet celtisk vid tiden för romarnas invasion”. *Karta över Britains folkslag under början av yngre järnålder.

*Se vidare den gamla kända tidsskalan som jag satte ihop redan inför Englandsresan 1995.

 

Den lite felaktiga bilden av Britains ursprungsbefolkning som något vild och totalt okunnig i det mesta, framförallt barbarisk – får skyllas på Julius Caesar som var här 55-54 fKr.

Under de senaste åren har denna bild förändrats kraftigt tack vare arkeologiska utgrävningar. Celterna vet man nu, levde ett rätt sofistikerat liv – detta visar bla fynd och husrester. Romarna påstod att de levde i marken (läs grophus). Men arkeologiska resultat visar också att de i södra England byggde timmerhus och i norr mot sydligaste Skottland, gjorde husen av mer sten än trä.

Man bodde i byar som kunde vara fortificerade, byggda med ett försvar av jordvallar och diken, som kallades Duns. De äldsta av dessa Duns är byggda runt 100 eKr och har väggar som är mellan 3-7 m tjocka. Men celterna byggde även Fort och Brocher. * Ex. Wigtown.

 

 

Celterna var goda jordbrukare och hade var vi arkeologer kallar celtic fields = invallade avgränsade jordlotter, där man odlade spannmål med rik variation. Bland annat vet man

genom de skrivna källorna, att tyg i ull exporterades till Rom ( 64 fKr – 24 eKr), likväl som linne och läderhantverk. * Se karta över jordbrukets introduktion.

De är även kända för sina otroligt fina metallarbeten, ex på detta arbete har bl.a importerats ända till Göteborgs regionen, redan under äldre bronsålder. Ifrån Tynnered har vi nämligen två mycket vackra avsattsyxor i brons daterade till ca 1500 fKr och  troligen tillverkade på Irland.

Enligt  vissa  forskare  var  celterna  redan  under  sen  bronsålder  väl etablerade och metallens

införsel i det dagliga livet var en naturlig övergång och inte vad man tidigare trott en ”invasion”.

Därför kallas numera bronsålderns slutskede 1200–700 fKr av vissa forskare för ”Proto–Celtic”.

 

Celterna styrde det dåtida ”Skottland” genom en mängd starka folkgrupper ( tribes), bestående av minst 13 hövdingadömen. Vilka bla var:

 

Caledones = Argyll och Inverness, från vilka romarna döpte till Caledonia = Scotland.

Cornavii= Sutherland och Caithness

Smertae = ( okänt varifrån)

Creones = i västra Inverness

Damnonii = Strathclyde

Epidii = från Mull och Kintyre

Llugi = Caithness

Novantae = sydvästra Skottland

Parisi = celtisk grupp från Yorkshire som med sin namne i Gallien gav Paris sitt namn!

Selgovae = södra Skottland på gränsen till Selkirk och Roxburgh regionen.

Taezali = Banff och Aberdeen regionen.

Vacomagi = Grampain

Venicones = Tayside

Votadini = Northumbira/England till Lothian i Skottland.

 * Se karta över grupperingar av Järnåldersfolk i Britain, sammanställd efter Julius Ceasar.

 

Dom grupper som vi kommer att bekanta oss mest med är, Votadini från sydöstra Skottland

och Northumbriska England. Vidare Selgovae från centrala och södra Skottland, samt lite av Novanteae från sydväst.

 

 

Pikterna

De första levande beviset i skriftlig form om pikterna finns från romarna som år 297 eKr satte ordet Pikt på alla levande människor norr om Clyde-Forth linjen, vilka var varken Skottar eller Britter.

Romarnas vy av Pikterna är den som lever än idag, dom såg dem från andra sidan slagfältet, som ”a horde of savages”. Men ur arkeologisk synvinkel ter de sig lite annorlunda. W.D Simpson har beskrivit dem, som ofantligt duktiga med en hög civilisation.

 

Pikterna är kända för sina symbolstenar, ett fint exemplar hittades 1935  på Brough of Birsay på Orkney. Här finns piktiska mönster med v-märken, rektanglar etc, dess mening är okänd. Birsay – stenen porträtterar även tre rånade krigare som bär korta svärd, spjut och 4-kantiga sköldar, samt en örn och vad som ser ut som en elefant. Finns nu på The Museum of Antiquites i Edinburg.  Det piktiska språket är rätt okänt men bär en viss likhet med Irland och det Gaeliska ordspråket. Fragment av piktisk skrift finns bevarad i form av Ogam script. Kanske liknade språket mest ett Celtiskt – Piktiskt språk.

 

Romarna

Ja, dessa får ni fördjupa Er i under Hadrianus vallen.

 

Dark Ages

Innebär tiden efter romarrikets fall, i vår mening folkvandringstid. En orolig tid med ständiga inre stridigheter regionerna emellan.

 

Vikingarna

Nå var och när kommer vi in i Skotsk historia?

Det sägs att Skottland enades år 843 av Kenneth Mac Alpin, som var kung av Dalrida. (Detta kungadöme i Argyll, hade grundats redan runt 500 eKr, genom en utvandring från norra Irland.) Kenneth enade två kungadömen och det sägs att Pictland blev Scotland. Kungamaktens nya centrum blev inte förlagt till Dalrida, utan hamnade i Perthshire  och Scone, medans den kyrkliga makten förflyttades från Iona till Dunkeld. Tro det eller ej, men detta enande sägs ha nordisk påverkan, på grunda av den mängd vikingaräder vi hade längs de Skotska kusterna.

Kenneth Mac Alpins inflytande var dock begränsat¸ för samtliga öar längs den Skotska västkusten från Hebriderna i norr förbi Mull och Argyll ner till Isle of Man, låg under oss nordbor.  Hebrierna gick då under namnet Söderöarna. Vid det här laget hade vi även via norrmannen Turgeis grundat Dublin år 842.

Orkney som av oss var benämnt som Nordöarna samt Shettlandsörna, tillsammans med norra Skottland och Sudreland och Caithness = läs Sydligaste landet och  Kattnäs, tillhörde Orkney jarlarna och var alltså styrt av norska vikingar. Ett tag hade Orkney jarlarna inte mindre än 9 av de nordligaste Skottska  hövdingadömena, och dess inflytande sträckte sig ända ner till Loch Ness och Inverness. Påpekas skall, att jarlarna i sin tur inte ville ha något att ställa med den Norska kungamakten, utan ville vara fria att styra och bestämma. Något dom inte lyckades med.

Nordöarna och framförallt Orkney hade mycket tidigt använts som baser för övernattning, när det gällde resandet mellan Norden och England. De var troligen starkt påverkade utav oss nordbor redan under 700-talets andra hälft. Mycket snart blev de fasta bosättningar och blev utmärkta platser att dra sig tillbaka till, för att under vintern planera nya räder mot den Engelska  och Skotska kusten.                       * Se karta över vikingarutter och anfall etc.

 

Under 1000-talet utvidgades det Skotska kungadömet mot söder, då även Northumberland besegrades och så småningom intogs även de nordligaste delarna av hittills varande Norska Skottland, efter det att vår egen Thorfinn den mäktige dött 1065.

Men den västliga ö-arkipelagen behöll vi fram till slaget vid Largs 1263. Där vår norske kung Håkon Håkonson, först vann vid ön Bute och tog slottet Rothesay. Slaget vid Largs blev egentligen oavgjort, men ur historiska ögon blev det Skottarna som tog hem vinsten. Efteråt avseglade Håkon mot Orkney och Kirkwall, där han insjuknade och senare dog vintern 1263.

 

Slutligen var Orkney och även Shettlandsöarna tänkta som gåva från den danske kungen Kristian I´s dotter, prinsessan Margareta, i samband med hennes giftermål med Skottlands gemål James III, 1468. Men detta bröllop gick om stöpet och i praktiken är fortfarande Orkney och även Shettlandsöarna norska!!!. Detta påpekades försiktigt på 1970-talet av en norsk politiker – och svaret från Skottland lät inte vänta på sig – We know, and we cant understand why you never reclaimed it!


Edinburgh

De flesta Skotska städerna sägs ha kung David I som sin grundare, någon gång under 1100-talets lopp. Men flera tätorter / städer var redan etablerade innan, pga  bra bosättning och ekonomisk tillväxt i regionen. Att utnämna städer till Royal Burgh (se nedan), påverkade i början mycket lite redan etablerade städer. Dessa som redan fanns och som tidigt blev Burghs var Berwick, Perth, St Andrews, Dunfermline, Edingburgh (Eadwubesburh), Stirling och Glasgow. Först när omlandet stimulerades och tillväxten inom jordbruksprouduktionen ökade, kan man tala om en efterfrågan och tillväxt i städerna.

 

Själva Edinburgh är byggd på en rad med vackra kullar och djupa dalgångar. Stadens namn påstås komma från kung Edwin (Eadwine kung 585-633 eKr) av Northumbria. Platsen finns omnämnd redan på 600-talet eKr, då 300 krigsherrar till häst, tillsammans med fotsoldater lämnar Din Eidyn, för ett stort slag inte lång från Dalrida. Att dagens slott som grundlades någon gång på 1100-talet, med säkerhet har föregåtts av ett järnålders Hill Fort = fortifikation, är numera bevisat. Detta har även bekräftas genom nyligen gjorda arkeologiska undersökningar, där man bl.a hittade järnålderskeramik och romerska broscher.

 

Sedan 1400-talet har Edinburg varit Skottlands huvudstad. Idag präglas staden av två stora områden, dels Gamla stan som ligger runt slottet och sträcker sig ner mot öster, allt beläget på en vulkanisk klippa. Från toppen vid Edinburgh Castle kan man se bort över den nya stadsdelen i norr som anlades på 1800-talet, mellan slottet och fjorden The Firth of Forth. I dessa kvarter blomstrar bl.a den Viktorianska arkitekturen.

 

Gamla stan, eller The Old town  var tidigare omgiven av the Flodden Wall. En stadsmur som byggdes så sent som 1513, ersatte då en äldre försvarsmur runt staden. Tyvärr finns bara en liten del bevarad, den kan bäst ses om man besöker Drummond Street. In till staden fanns flera portar och än idag kan man ana var dessa har legat bara genom att läs a på gatunamnen, ex Cowgate, Cannongate etc.

Vill man ströva i Gamla stan, börjar man bäst högst upp vid Edinburgh Castle, tar sig ner över the Castle Esplanade, där man varje år i augusti håller det berömda Edinburgh Tatoo. Vidare förbi Castle Hill ( där ni kan besöka Wisky Heritage Center) ner längs Lawnmarket mot High Street och The Royal Mile med det berömda John Knox´s hus. Vilket byggdes i slutet på 1400-talet och sägs ha varit bebott av ingen mindre än den protestantiske reformatorn John Knox mellan 1561-1572. In i byggnaden kommer man via en smal trappa vilket leder till rum med handmålade tak. På framsidan av huset står en unik företeelse kvar - brunnen, man är glad att allt räddats åt eftervärlden. Andra medeltida byggnader som är värda ett besök längs Cannongate är Cannongate Tolbooth och White Horse Close.

 

The Royal Mile är utmärkt för shopping, men vill man besöka de riktigt stora varuhusen, så är det på Princess Street man skall gå.     *Se stadskarta och separat karta över Edinburgh Castle.

 

Royal Burghs ( Burhs)

Troligen pga rädslan för vikingaräder etablerades städer i Mercia med ett kraftigt försvar. Deras placering längs kusten var helt och hållet för att försvara och hålla borta fientliga styrkor. Det blev även viktigt att lägga Burhs vid stora floder för att stoppa vikingaskeppen från att ta sig upp för älvarna. Ur civilfunktion fick städerna stor betydelse som administrativa centra, men även som viktiga marknadsplatser. Att skilja ifrån de av dansk lag = Danelagen etablerade 5  Boroughs = Fortifierade städer vid namn Derby, Lincoln, Leidester, Nottingham och Stamford, ( de kan enligt vissa forskare ha varit upp till 7 boroughs)


Hogback Tombstones  & Cockburnspath

En annan skandinavisk sed som har lämnat sina spår i Skottland och norra England, är en gravsten vid namn ´hogback`. De brukar vara ca 1,5 m långa och är ursprungligen formade som ett långhus med utsvängda väggar typ Trelleborg/Fyrkat.

De är ofta dekorerade med flätade väggar och med spåntak, där taket symboliseras av en kraftigt krum- till svinformad rygg (därav namnet hog-back). Gavlarna kan vara försedda med  fabeldjur, ibland björnar sittandes ner med kroppen rest längst gavelns kant och ramarna omslutandes husets hörn. Men det finns även de med hundar och vargar. Vissa djur visas med två ben andra med fyra.

 

Detta mode att tillverka gravstenar ofta gjorda av sandsten, utvecklades under 900-talet i det norsk inspirerade Northumbria. Traditionen spred sig snabbt  mot grannregionerna i södra och östra Skottland. Mot 1000-talet uppfördes gravmonument av detta slag ända upp i nordligaste Skottland och på Orkney-öarna. Noteras skall att man aldrig arkeologiskt hittat en grav i anslutning till en hogback.

 

De bäst bevarade hela hogback´sen finns i norra Yorkshire och  i Brompton´s kyrka. Flest fragment finns bevarade i samma region vid kyrkan i Lythe. Men om vi kommer iväg från flygplatsen i tid, hoppas jag att vi kan göra ett besök i St Helen´s on the Lea, här finns nämligen en hel hogback och fragment av ytterligare en till. Båda troligen från 1000-talet.

I museet i Hawick, som jag hoppas vi hinner besöka, finns även här en hel hogback utställd.

 

Gravformen förekommer alltså i norra England samt centrala och norra Skottland. Otroligt nog finns det inte en enda på Isle of Man, men enstaka har däremot hittats på Irland och i Wales. Det finns heller inte några hogback´s i Danelagens område, som Lincolnshire och East Anglia, (vilket jag finner mycket intressant!).

Där de hittas tycks de uteslutande hamna i områden med ortsnamn av Norse ursprung. Vilket indikerar att gravtypen har tillkommit i områden med norskt inflytande. De har däremot aldrig hittats i Norge.               *Se karta och bild.

 

 

Edins Hall även kallad ´Odins Hall`

Beläget nära Duns i  Berwickshire, strax söder om Abbey St Bathans, är en härlig blandning av förhistoriskt Hill Fort, Broch och Bosättning. Här får vi gå några km från Cockburn Farm innan vi når de fina NV sluttningarna av Cockburn Law.  Men, en underbar utsikt vid klart väder gör att platsen är värd all möda.

 

Hill Forts skall skiljas från Duns. Den första är vad vi kallar för bygdeborg/fornborg och byggd för tillfälligt skydd. Duns däremot är ett permanent försvar byggt runt en by. * Se bild.

 

Fortet

Om vi börjar i rätt ända anlades på sluttningarna någon gång strax före kristi födelse (vår förromerska järnålder) ett fort, likt vår fornborg/bygdeborg. Placeringen är lite udda då the Hill Fort of Edin, helt saknar ett naturligt försvar, det enda som utgör ett visst skydd är det närbelägna Whiteadder Water/ Sjön i väster. Åt detta håll har man bara en enkel försvarsvall, för övrigt runt borgen finns det dubbla vallar och diken.  Fortets vallar är här uteslutande gjorda  av jord/torv och har säkerligen varit överbyggda med någon sorts pallisad. (Se exempel på plant lagda fort med just denna byggnadsteknik.) Den enda ingången har funnits i väster, men tyvärr finns det idag flera hål in till fornborgens centrala delar, som inte tillhör det ursprungliga försvaret. Borgen mäter 134 x 73 m i omkrets.

Detta Hill Fort är inte det enda, som ni säkert har märkt är vi inte på den högsta punkten av Cockburn Law. Skulle vi ta oss dit upp högt över Edins Hall, skulle vi hitta ytterligare ett fort.

 

Brochen

Någon gång i början 200-talet eKr anläggs av vad man anser är invandrande picter, en Broch = ett försvarstorn i sten. Tornet är det största i södra Skottland, men inte det enda i regionen för här finns ca 10 st längs floden Tweed och den gamla regionen Votadini.

Brochen placerades i fortets östra del nära ytterkanten och tornet omgavs av en låg vall. Det är inte omöjligt att detta försvarstorn kan ha tillhört själva hövdingen och därför var tänkt att framstå med speciell status.

Brochen är annorlunda än sina nordliga varianter i Skottland, med en inre diameter av nästan 17 m (55 feet in diam) och med väggar som är mellan 5-6 m tjocka (17 feet). Höjden idag når efter restaurering nästan 2 m, men den har säkerligen varit dubbelt så hög. Dock inte lika hög som de vid Skottska nordvästkusten som ursprungligen nått upp till runt 13 -15m.

 

In till den centrala delen av Brochen leder en 5 meter lång gång, försedd på båda sidor med vaktrum. Väl inne finns inbyggt i dess tjocka väggar ytterligare 3 rum, varav ett försett med en trappa som har lett upp till andra våningen. Edins Hall Broch har sin motsvarighet i Orkney´s Gurness.

 

Bosättningen

Innanför vallarna fylls fortet i väster av byggnader och väggrester,  rakt förbi dessa går en väg från ytterporten i väst mot brochens ingång i öster. Detta finns även i Gurness/Orkney och där användes både Brochen och den kringliggande bebyggelsen samtidigt. Här kan man tänka sig samma händelse utveckling, men man tror att bebyggelsen har kommit till ca 50-100 år efter det att Brochen upphört att fungera, alltså runt andra hälften utav 200 eKr.

Ett av husen är nästan dubbelt så stor som de övriga byggnaderna i byn. Vilket säkert pekar på en speciell social funktion eller status.   * Se förslag på rekonstruktionsritningar.

 

Brochen och några av husen, har arkeologiskt undersökts vid flera tillfällen under 1800-talet, men med lite fynd och dålig information som resultat.

 

 

Berwick – upon – Tweed

En vacker stad på gränsen mellan England och Skottland, belägen vid floden Tweed. På grund av sitt strategiska läge har staden länge varit involverad i regions och landskrig, ibland på den ena sidan, ibland på den andra. Bara under 300 år bytte Berwick gränssida inte mindre än 13 gånger!

Kvar runt centrala Berwick idag finns den Elisabethanska stadsmuren delvis bevarad. Den liknar från ovan  Göteborgs karakteristiska bastions - stjärna. Innanför muren finns en mängd olika museer och en bebyggelse som låter oss ana svunna tider. (Här finns bl.a ett Vin & Sprit Museum, tyvärr stängt när vi anländer på måndag kväll.)

Strax öster om Berwick, vid Flodden Battlefield, stod ett av många berömda slag mellan Skottar och Engelsmän 1513.

*Det bästa sättet att se staden, är att per fot gå runt. Så därför erbjuder jag Er en kvällsvandring efter middagen.


Lindisfarne – Holy Island

Englands kristna vagga, grundat 635 eKr av St Aidan, för att omvända det hedniska Nothumbria. Senare efterföljare blev St Cutbert, sedemera biskop och här har ett av de vack-raste manuskripten  författats The Lindisfarne Gospels, som skrevs mellan  698 och 720 eKr. Lindisfarne var ett högsäte för den Gamla Celtiska Kyrkan och blomstrade under Anglo-Saxiskt tid. För att ta oss hit ut nu som då, är vi styrda  av att `tidvattnet är på vår sida´.

 

Kristnandet

Men Englands tidigaste kristnande skedde via Skottland. Allt började med St Ninian, som barnbördig vid Solway Firth, på 400-talet etablerade Whithorn Priory vid Galloway. Följd av St Bride och St Maolruabh, tog såsmåningom den helige Columba över och blev den största evangelisten i södra Skottland.

Columba kom ursprungligen från Irland, där han som prins orsakat ett stort blodigt krig, då han olovligens kopierat en helig bok. Till och med hans farfar lär ha bett honom förstöra anteckningrna, men Columba stod på sig. Farfadern lär då ha gjort det mycket berömda uttalandet:

                      Till varje ko finns en kalv

                      Till varje bok en kopia

 

Ett regelrätt krig utbröt över rätten till kopian. Där Columba vann slaget men tog på sig skulden för allt blod som spillts och alla som dött. Han valde därför att gå i exil. År 563 eKr anlända ha till ön Iona, tillsammans med 12 missionärer och grundade ett kloster, ifrån vilket den keltiska kristna läran spridde sig över hela Skottland och vidare in i norra England.

 

Lindisfarne

Lindisfarne nämns första gången i skrivna dokumetn, nedtecknade på sent 500-tal i Historia Brittonum. Grundarna var moderklostret Iona, strax utanför ön Mulls västkust.

 

Vi känner bäst Lindisfarne pga av våra `kära´ släktingar och deras dåd! För vikingarna var troligen inte klostren något man anföll för att de bedrev den kristna läran. Utan klostren var i första hand stora och rika skattkistor!

Varför blev de då så lätta att plundra? Från början hade dessa irländska munkar valt att utvandra och leva enkelt och avskiljt. Som eremiter hade man valt ut avlägsna öar långt från civilisationen. Samtliga kloster förlades därför till kusten, antingen fastlands bundna eller på öar, vilket givetvis gjorde dem lätta att nå sjövägen. Man fick också tidigt, redan på 700-talet, gåvor vilket innebar att man bl.a blev stor markägare. Klostren och Kyrkorna blev även betrodda med de Anglo-Saxiska kungarnas dyrgripar, vilka de skulle beskydda. Vilket Ni säkert förstår inte blev så lätt när trafiken på havet ökade.

 

Bara i Northumbria, Nord England (som vi bla reser igenom på östkusten) fanns inte mindre än 7 kustbundna  kloster. Dessa var Tynemouth, Hartlepool, Withby, Monkwearmouth, Jarrow och Lindisfarne. Samtliga av dessa var mer eller mindre övergivna redan på 800-talet.

 

Varför? Jo, Lindisfarne anfölls ju den 8 juni 793 och efter denna bärsärk av Norska vikingar, vandrade St Cuthberts församling runt i flera år innan de fann sitt nya hem vid Chester-Le-Street. *Se kartor.

Lindisfarne kloster återuppbyggdes först på slutet av 1000-talet, men återfick aldrig sin gamla betydelse. Det är denna klosterruin vi idag kan se och besöka.  * Se karta över klostret.

 

Slaget mot Lindisfarne hade föregåtts tidigare samma år 793 av att:

”det regnat blod från Peterskyrkans tak i York, plötsliga åskväder med med hagel stora som duvägg hade rasat, plötsliga stormar hade ryckt upp träden med rötterna, ja det fanns de som sett bevingade drakar med eldröda näsborrar fara högt i skyn över öarna utanför Nothumberlands kust”, (ur den Anglo-Saxiska krönikan, skriven 916-917 eKr).

 

Men faktiskt redan året innan hade man i södra England haft problem med ”heniska sjömän” och kung Offa begärde hjälp för att försvara kyrkorna längs Kents kust år 792.

Den första kända nedtecknade vikingaräden sker inte mot Lindisfarne, utan händelsen utspelar sig redan år 789 i södra England, vid nuvarande Portland.

-”Det kom för första gången tre skepp av nordmän från Hordaland, de möttes av kungens representant (= skattemas), som önskade tvinga dem till kungen, för han visste inte vilka de var och dom slaktade honom”-.

Arbetet för den stackars skattemasen från Dorechester kallad the ”royal reeve”, var att identifiera alla främmande skepp som kom till kungadömet. Ett otacksamt arbete, då han fick plikta med livet.

I klostren som levde på allmänhetens donationer och gåvor, gjordes många kopior utav kända manuskript. Mellan åren 794 – 986 hemsöktes bl.a Iona inte mindre än 6 gånger av vikingar. Vad försvann med dem??? Reformationen genomfördes i Skottland 1561 och alla kloster förstördes.  * Se karta över centrala Lindisfarne

 

Lindisfarne Castle

Belägen på Holy Island, ett sagoslott byggt 1550.

 

St Cuthbert  Island

Redan tidigt valde Cuthbert att leva avskilt från sina munkbröder på en liten ö, officiellt känd som Hobthrush eller Trush Island, numera kallad St Cuthbert Island. Tyvärr kunde hans klostervänner lätt nå honom och han valde såsmåningom att flytta till en mer avskild ö, avsevärt längre bort från Lindisfarne än Trush Island.

 

Farne Islands

Strax utanför engelska östkusten, söder om Lindisfarne ligger denna avskiljda plats, där det idag finns en koloni av ca 2500-3000 gråsälar, vilka stadigt förökar sig. Detta sker varje år mellan november och januari.

Hit valde St Cuthbert att komma för att leva som eremit. Han övertalades dock att återvända till Lindisfarne och på nytt åta sig uppgiften som biskop, detta blev hans två sista år i livet . Han dog den 20 mars 687 på Farne Island och kroppen fördes i stort sett mot hans vilja tillbaka till Lindisfarne. Här blev den senare uppmärksammad, då den fortfarande efter 11 år var `mirakulöst´ välbevarad. Numera finns han kvarlevor förvarade i Durham Katedralen.

 

Bamburgh Castle

Under förhistorisk tid den kungliga huvudstaden i regionen Northumbria. I Historia Brittonoum skriven på 500-talets slut finns ett kapitel i Northern History, här nämns bl.a både Anglo-Saxiska och Brittiska kungar i norra Britain. En sådan är Kung Oswald som hade sin kungliga fästning där nuvarande Bamburg Castle ligger idag.

 

 

 

Chew Green Roman Fort

Romarna etablerade sig i södra och mellersta Skottland från runt 100 eKr till 300 eKr. Kontakten med romarna gav lokalbefolkningen otroligt fina handelsvaror i form av hushållskeramik av fin röd lera, även känd som Samian pottery. Man fick även skålar av glas, romerska mynt, samt smycken av brons. Samtliga föremål ha handlats av de högst besuttna ända ner till bönderna på de små gårdarna. Ytterligare en god sak som romarnas närvaro medförde var att de tidigare ständiga stridigheterna mellan lokala hövdingar slutade. Istället enades man mot romarna. Detta innebar att man inte längre behövde enskilda försvar längs kusten för samtidigt som enandet skedde runt 100 – 200 eKr, blev brocherna omoderna. (Se vidare under Edins Hall.)

Lokalbefolkningens enande innebar att pikterna gemensamt kunde anfalla garnisonerna vid Hadrianus vallen, mot den romerska ockupationens slut. Vilket i sin tur ledde till att ett Piktiskt kungadöme bildades runt 500 eKr.

 

Chew Green Romerska Fort byggdes ursprungligen som ett temporärt marchläger tillräck-ligt stort för en legion. Äldst är Camp I, följt av  Camp 3 och 4, där Camp 4 tycks ha en intre struktur med korsande gator. Ifrån norr kommer huvudleden den romerska vägen Dere Street in och från öster mot väster leder Pennine Way, båda viktiga transportleder till lands och i dess skärnings-punkt ligger Fortet strategiskt placerat. * Se ritning.

 

Morpeth                                                                                                                    * Se karta över staden.

Är beläget i hjärtat av det gamla Northumbira och kallas även ”The Garden of Northumberland”. Här finns gott om Pele Towers (se vidare under Bewcastle), som vittnar om en turbulent tid med ständiga gränsstrider mellan Engelsmän och Skottar.

Väster om Morpeth ligger Wallington Hall, Trevelyn familjens eleganta hem sedan 1600-talet. Ytterligare en berömd byggnad i trakten är Belsay Hall ett medeltida slott, detta hade  bla familjen Middleton som släktgods i nästan 600 år.

Ifrån själva staden Morpeth finns kända personer som bla örtspecialisten William Turner allmänt kallad för ”the father of English Botany”. Här i Morpeth har man även en Midsommaraftons bal i Whalton, med praktfull brasa. Det påstås att när lågorna från elden når över hustaken firar byborna en gammal tradition från hednisk tid och förknippad med dåtidens dyrkan av solen. I Morpeths Chantry en byggnad från 1200-talet finns hantverksutställningar och  The Bagpipe Museum (öppet 10:00 – 17:00 dagligen). Här finns även fina promenad-stråk längs floden Wansbeck. Tyvärr missar vi Långbågsskytte tävlingen i Belsay den 28 juni.

 

Border Country

Välkända författare som Sir Walter Scott och Robert Burns, har bäst beskrivit denna allt annat än lugna gränsregion och människornas karaktär. Det sägs att det är få regioner i Europa som har krigat så mycket under århundraderna som The Borders.

 

Först slogs man mot romarna, sedan mot iriska och germanska folkslag för att fortsätta kampen när vi nordbor valde, att istället för att åka hem efter det att vi blivit utslängda ur Irland, bosätta oss i denna numera skandinaviskt ättade region. Vi nordbor lär även ha startat de riktigt stora klanstriderna, vilka lämnade släkten och syskon  krigandes mot varandra. Nattliga gränsräder på boskap följde, ledda av män man undvek även dagtid! Att sedan fortsätta med historien med nationella strider med Engelsmännen och dess kungar rörande eget styre etc. Spär bara på myterna om denna råbarkade och minst sagt krigiska region – Border landet – och folket/männen – the Border Rivers!!

Även här har landskapet indelats i olika regioner, de vi kommer att resa i när det gäller Skottland är Peebles, Selkirk, Berwick och Roxburgh. Ett område som är rikare än något annat i Skottland på herresäten, slott och stora herrgårdar. Man skulle kunna göra en resa bara för att bese alla dessa fantastiska byggnadsverk.

 

  

Romarna

Redan 55 fKr marscherade romerska arméer in i Britain ledda av Julius Caesar, men själva erövringen började först 43 eKr.

År 79 eKr fortsatte den romerska armen sin marsch under ledning av Gnaeus Julius Agricola in i Skottland och nådde upp till floden Tay. Här slog man bara 4 år senare Caledoniska trupper. * Se karta över Romarnas intåg.

År 82 eKr beordrade kejsar Domitian att man skulle invadera även nordligaste Skottland. Detta misslyckades och bara efter två år, tvingades man dra sig tillbaka till linjen vid floden Tay. Här mellan fjordarna Forth i öst och Clyde i väst, stannade den romerska armen med sina garnisoner. Men slaget om Britain var inte över, för redan 87 – 88 eKr hade man på nytt dragit tillbaka trupperna, denna gång ända ner till Tyne – Solway linjen. Man hade även tvingats att lämna många militära fort i the Cheviot Hills, obemannade.

 

Mellan fjordarna Tyne och Solway, alltså mellan nuvarande Newcastle–upon–Tyne i öst till Carlisle och Solway Firth i väster, påbörjade kejsar Hadrianus en vall vid sitt besök år 122 eKr. Själva finarbetet höll fortfarande på när Hadrianus dog år 138 eKr. Men huvudarbetet lär ha tagit ca 6 år och utfördes av professionella soldater och legioner som byggde en stenmur hela 80 romerska mil lång ( = 117 km.)  Från Wallsend-on-Tyne i öster hela vägen förbi dagens Carlisle ner till Bowness-on-Solway i väster.

 

Det finns många teorier till varför just vallen byggdes, en är att man ville ”separera romarna från barbarerna”, eller var det för att Hadrianus ville markera sin yttersta gräns i norr? För det var vad denna vall blev under de följande 300 åren, romerska imperiets gräns mot norr!

 

Vid ytterligare tre tillfällen under den romerska invasionen av Britain försökte man flytta denna gräns mot norr. Dels år 140 eKr då man på nytt nådde till Forth - Clyde där Antonius Pius 2 år senare påbörjade arbetet med Antonius Vallen. Bakom denna vall byggdes 6 fort och nya vägar anlades hit. Hadrianus vallen övergavs tillsammans med alla sina fort i söder. Denna nya vall var 40 romerska mil lång (= 60 km) och byggd av jord till en höjd av 3 m, med en kärna av sten. Framför fanns ett djupt och brett dike. Detta försvar fanns till 164 eKr, då man pånytt tvingades dra sig tillbaka till Hadrianus Vallen i söder.

Ytterligare 2 försök gjordes att flytta fram linjen in i norra Skottland år 208 och slutligen år 211 eKr, utan att man lyckades.

Däremot behöll man forten och de små garnisonen i bergen i södra Skottland och the Cheviots. Ständigt utgick från dessa fort små romerska patruller, med nya fredsavtal till de olika celtiska hövdingarna i regionen.


The Military Road nr 6218

Vi följder den gamla ursprungliga militärvägen, romarna kunde verkligen bygga rakt.

 

Heddon – on- the – Wall

Vi börjar med att köra rakt på  Hadrianusvallen, där den först syns som bäst! Men ni får inte glömma att ursprungligen började muren vid Nordsjön, i dagens South Shields.

Nu är det så att det är en stor skillnad mellan Vallen = muren utav sten och Vallum vilket betyder två kraftiga vallar = den norra respektive den södra med en djup vallgrav emellan de båda. Vallen = stenmuren finns längst i norr med en djup vallgrav skiljandes muren från fienden. Medans Vallum med vallgrav och vallar finns riktat mot söder och emellan dessa går den romerska vägen, kallad the Military Road. Det är på denna vi kör idag.

Här vid Heddon-on-the-Wall kan man tydligt se the vallum på ena sidan vägen och vallens fina sträckning på den andra. Tyvärr finns det nästan inga stenar kvar från själva muren, då dessa tidigt användes till  stadens kyrkbygge som dateras tillbaka till Saxisk tid och 600-700 talet.  * Se separat ritning av mursystemet.

 

Corbridge

Vi kör tyvärr inte in hit, men här fanns bl.a en militärdepå och en stad som då under romersk tid var belägen mitt i ”hjulets nav”. Detta då det låg på huvudvägen Stangate som västerut ledde mot Carlisle och Dere Street. Norrut gick vägen rakt in i Skottland och söderut förbi York och ner till London. Innan bron byggdes vid Chester Fort, var detta den bästa punkten där man lättats kunde ta sig över floden Tyne.

Under romersk tid fanns i Corbridge centrum en otrolig fontän omgiven av en grupp med tempel. Ifrån dessa tempel har man tillvaratagit underbara statyer, både lokala och sådana från orienten. Denna plats ockuperades längre än någon annat Fort längs Hadrianus vallens linje.

 

Fort Chester Roman

Här i dalgången vid floden North Tyne, hittar vi resterna av det romerska fortet Chester med badhus och härlig viadukt.  I dagens museum byggt för 80 år sedan av John Clayton finns bl.a utställt milstenar, gravstenar och rikt dekorerade byggnadestenar. Från början byggdes Chester för kavalleri regimentet  Augusta for Valour. Men i början på 100-talet eKr blev detta basen för Det Andra Kavalleri Regimentet av Austurian (som ursprungligen tränats i Spanien). Här blev regimentet  kvar i nästan 200 år.

 

Hexham Abbey

Centralt mitt i Hexham, ligger stadens Saxiska kyrka med exceptionell krypta från samma tid.

Här får vi 10 personer i taget, gå ner med vår guide. Det var St Wilfred, som senare blev biskop i York, som kom hit med det kristna budskapet och grundade Hexham Abbey redan 674 eKr. Här finns en mängd unika saker att se från kyrkans grundande, bl.a en mycket speciell stol.

 

 

Carrawburgh

Här finns resterna av ett fort byggt vid sidan om the Vallum, samt ett tempel från sent 200-tal tillägnad solgudinnan Mithras. Ville man tillbedja denna gudinna fick man passera olika grader, här hela sju stycken innan man kunde delta i de olika ceremonierna.


Housestead Romerska Fort

Detta är det fort man vet mest om längs Hadrianus Vallen. Det är det enda kända Romerska Fortet i hela Britain med ett sjukhus. En annan berömdhet på fortet är latrinerna med rinnande vatten.

Totalt omfattar Housestead en yta av inte mindre än 2 ha och hade utanför vallen från början ett försvar av två kraftiga diken, som idag är igenfyllda. På sluttningarna nedanför huvud ingången fanns en stor civil bosättning. Placerade här låg på 200- och 300–talet eKr, First Cohort of Tungrians, ett förband som hämtats/rekryterats  från dagens Belgium. Detta var ett infanteri och brukligt var att ca 1000 man var förlagda till Fortet, men sannolikt var det högst 800 stycken.

 

Här får vi först ta emot våra lunch paket som vi packar ner och sen beger vi oss mot muren och bergets topp. Efter lunch och lite fritid tar vi oss ner mot Fortet för att gå en runda bland dom 18 byggnader som ligger innanför Housesteads försvarsmurar.

 

 

Vindolanda

Eller även kallad Chesterholm, var ursprungligen en civil bosättning, den mest omfattande längs hela vallen och totalt i Britain.

Innan Hadrianus vallen började byggas, fanns här ursprungligen ett flertal Fort. Dessa syns inte idag, då de har begravts under yngre byggnader. Det Fort vi ser idag tillkom troligen på samma gång som Hadrianus vallen byggdes, alltså runt 122-138 eKr. Under senare delen av 100-talet byggdes fortet om, men man fortsatte att placera trupper här, ända in i början på 400-talet, alltså fram till Imperiets slut. Hit kom tydligen även den kejserliga posten och här fanns regementets bad hus. Många av Er kommer säkert att känna igen pelarna från badhuset i Bath. Här finns även några romerska gravar, men det mest berömda som finns bevarat, är troligtvis den äldsta skriftliga inbjudan till en födelsedagsfest. Den hittar man i en av byggnaderna i dalgången, för här finns museet. Något ni absolut inte får missa. Ta er god tid att gå runt och titta på alla dessa vardags saker, utvecklingen har tydligen inte kommit så lång!

Här finns mängdvis med skor, i alla tänkbara modeller och storlekar. Både till barn och vuxna. Några skosulor har minst 10 lager lagningar! Största fyndet är på över 6.000 delar och består så klart av läder.

Här finns även otroliga fynd av textilier, som varit färgade i både vitt och rött. Här finns även en mycket ovanlig barnsocka gjord i kypert teknik, med spetsvävt fiskbensmönster och daterad till 95-105 eKr.

Men innan vi kommer dit hän, väntar arkeologerna på oss, de bedriver en rätt omfattande grävning och vill att vi absolut kommer på besök.

 

Twice Brewed Inn & Hotell

Med sitt läge ger det oss möjligheter till många kvällspromenader! På nytt vill jag påminna er om att det är ett enkelt hotell och liknar mer våra nätter på College.

 

Birdoswald

Den som startade intresset för denna plats var ägaren till gården, Henry Norman. Han var en entusiastisk arkeolog som på 1850-talet byggde om sitt gårdshus (som ursprungligen var från 1500-talets senare del), så att det kunde rymma en utställning.

Här vid Birdsowald får vi lära oss att Hadrianus mäktiga stenmur inte sträckte sig hela vägen från New Castle till Solway Firth. För från början var vallen efter ca halva sträckan gjord i torv och det är först långt senare som denna del byggs i sten. Än idag kan man se den gamla muren i torv och sannolikt är att även Fortet ursprungligen varit byggt i trä och torv. 

Först på tidigt 200-tal känner vi till namnet på garnisonen som var förlagd hit. Dom var rekryterade från Romania och bar namnet the First Aelian Cohort of Dacians. (Intressant är att Hadrianus familjenamn var Aelian.) Birdoswald styrdes av romarna i nästan 300 år!

 

Efter Romarrikets fall tar lokala hövdingar över och bl.a plundras Fortet på sten som används för att bygga Lanercost Priory. Kanske har platsen använts kontinuerligt in Anglo-Saxisk tid, då man bygger ett långhus ovanpå de gamla spannmålsmagasinen. Här har bl.a hittats en vacker arbetad dräktnål, daterad till 700-talet. I museet kan vi lära oss mycket om de olika romerska kejsarna, här berättas även om viktmått och mynt.

Följande fördelning hade de romerska mynten:

                                            1Aureus (guld)   = 25 denarii = silver

                                            1 Denarius          = 4 sesterii ( mässing)

                                            1 Sesterius          = 2dupondii ( mässing)

                                            1Dupondius        = 2 asses ( koppar)

 

Vi börjar inne i museet med att se en videofilm i 2 delar. Efter detta följer privat guidening.

 

Carlisle & Carlisle castle

En vacker gammal stad, med rester av ringmur och portar. Här kan ni under efermiddagen shoppa eller besöka stadens medeltida slott från 1100-talet.  Ett massivt gränsfäste där en gång i tiden satt en berömd fånge, nämligen Mary Queen of Scots. Under det Jacobitiska upproret tog Bonnie Prince Charlie fästningen i besittning. * Se stadskarta.

 

 

Tullie House Museum

Ett verkligt härligt museum att besöka. Här finns alla perioder representerade, efter en bra introduktion till regionens stenåldersfolk, går vi vidare in i brons- och äldre järnåldern med fort och celtisk historia. Romarna har man inte glömt, men regionens lokala befolkning spelar här en stor roll. Vill man fördjupa sig i förhistorien kan man sitta och titta på de mest underbara TV- program hela eftermiddagen. Men vi är här delvis för att förbereda oss inför morgondagen då vi kommer att besöka Bewcastle och kanske även för att titta på guldgubbar. Är dom månne lika de man har funnit i Slöinge?

 

Men först börjar vi med att inta lunch. Äta bör man annars…….. och äter gör man ……….

 

 

 

 

Bewcastle

Följande av mig grovt översatta utdrag, kommer från foldern, om Bewcastle – A Brief Historical Sketch.

 

Idag anses Bewcastle läge vara avlägset och isolerat. Men att platsen under minst två årtusen-den har varit betydelsefullt, kommer ni alla förstå.

När Hadrianus besökte Britain år 122 eKr och började planera Hadrianus vallen, påbörjades även 3 stycke försvarsfort norr om vallens linje, dessa var Bewcastle, Netherby och Birrens.

Här vid Bewcastle såg romarna till att använda en naturligt formad 6 kantig platå, belägen vid vattendraget Kirk Beck. Man tror att platsen som utvaldes för romarnas fort tidigare hade utgjort en heligt plats dedikerad till guden Cocidius. Denna gud adopterade romarna tillsammans med hans heliga skrin. Detta är inget ovanligt, på liknande sätt gick man ju tillväga vid Carrawburgh och Mithraic Temple där man använde sig av solgudinnan Mithras. Det är faktiskt så att både ett silver plakat (läs silvergubbe typ Slöinge) har hittats från Bewcastle tillsammans med rester av altare.

Fortet som Romarna uppförde här fick namnet ”Fanum Cocidii” – vilket rätt och slätt betyder – The Temple of Cocidius. Fortet hade direkt kontakt med Birdoswald via Gillallees Beacon och Maiden Way.

 

Platån på vilket Fanum Cocidii var belägen, mäter nästan 6 acres = ca 4 ha, vilket är ovanligt stort för ett romersk fort. Utgrävningar visar att Fortet ursprungligen var gjort av timmer med vallar av torv, men där portarna var gjorda av sten. Fortet övergavs 142 eKr då man flyttade fram den nordliga gränsen till Antonius Vallen. Men återtogs redan 163 eKr då denna nordligaste försvarsvall fick överges. Under första och andra århundradet efter kristi födelse, fanns här en stor mängd soldater, men pga avsaknaden av arkeologiska fynd såsom mynt och keramik, tror man att Fanum Cocidii övergavs någon gång runt ca 340 eKr.

 

Det är osäkert vad som har hänt från det att Romarna övergav platsen, fram till dess att det otroligt vackra stenkorset uppfördes. Detta skedde någon gång mellan 600-talets slut och tidigt 700-tal. Man anser att just korsets placering här, innebär att platsen fortsättnings vis var en viktig religiös mötespunkt.

 

Vid tiden för Normandernas intåg 1066 och i samband med att Norska vikingar tvingades lämna Irland, byggs ett slott på läget för det gamla romerska fortet. En man vid namn Beuth, troligtvis av nordiskt ursprung, förklarar sig som herre och ” Lord of Bewcastle Dale”-.

 

Under 1500-talet hamnade man mitt i stridigheterna mellan the Border Reivers. Anfall med nattliga räder samt stöld av boskap och hästar etc, gjorde att många av gårdarna runt omkring såg sig nödgade att bygga fortifikationer. Dessa så kallade Peel Towers är än idag väl synliga, ibland helt integrerade med den nya bebyggelsen.

 

Hermitage

Beläget i Liddesdale finns Hermitage Castle, som ursprungligen byggt av jord och timmer under den Skotske kungen David I tid. Den slottsruin vi ser idag i sten, har bl.a överlevt fejderna från Rosornas Krig och byggdes av Engelsmannen Lord Dacre, någon gång mellan 1358 till 1365. Stenslottet lät han bygga för ingen mindre än den Engelske kungen Edward III. 

Strax före 1371 återfick så skottarna  och William I Earl of Douglas slottet och började genast att bygga om det från det bostadhus det varit till ett formidabelt fort. Som gränsslott har det allmänt kallats för ” the guardhouse of the bloodiest valley in Britain”.

Senare övergick slottet i familjen Angus vård för att under den mest kända tiden tillhöra Earlen av Bothwell, James Hepburn. Mary Queens of Scots och James lär ha haft en romans och träffades på Hermitage 8 oktober 1566. Detta trots att Mary då var gift med Henry Lord Darnley. Den sistnämnde blev senare mördad påstås det 1567, av ingen mindre än vem? Ja gissa?                                       *Se ritningar av slottet byggnadshistoria.

 

En balkongliknande  träkonstruktion kallad ´hoarding` har funnits på utsidan av Hermitage Castle. Härifrån kunde den försvarande slottsgarnisonen lätt skjuta på annalkande fienden eller genom hål i plattformarnas golv släppa stenar eller andra tunga föremål på angriparna. Själva `hoardingen´ här på detta slottet nåddes genom utgång via fönstren.

Under 1600-talet gjorde man fortsatta försök att förnya försvaret bla med en omliggande ravelin i väster, utan att lyckas. Detta ledde slutligen till att man övergav Hermitage Castle.                          

Här finns många traditioner knyta till detta slott, som den om hemske Lord Soulis som hade en jätte med ogenomtränglig vapenrustning. Jätten lär vara begraven i närheten……….

 

Celtic store

Här vid Johnnie Armstrong Gallery  finns underbara handgjorda smycket i silver tillverkade av the Moffat Family. Brian, Marueen. Kenneth Erik & Avril Moffat. Som även lär ha en mindre samling vapen och övrig medeltida utrustning en trappa upp!

 

Hawick

Är faktiskt  den största av Borders/ gänsstäder, mest berömt för att det ligger mitt i Tweeden´s hemregion, med de stora gamla ullspinnerierna från 1800-talet. Vill du köpa en kvalitets tröja så är det här som ursprunget till den berömda produktionen av Peter Scott´s och Wrights of Trowmill startade. Ni vet Lyle, Pringle & Scott.

Staden är också känd för sina nationella vinster av blomsterarrangemang. Vill man se detta närmare skall man besöka Wilton Lodge Park vid floden Teviot, ett härligt strövområde med fina trädgårdsarrangemang.

I stadens Museum kan man bla se de räddade resterna av en Hogback gravsten från kyrkan i          . Och vill man veta mer om the Border Rivers, är ett besök i Drumlanrig´s Tower ett måste, där man på ett fascinerande sätt leder besökaren genom historien, allt inrymt i stadens försvarstorn/ Peel Tower från medeltiden. Vilket på 1930-talet byggdes om till flott hotell.

 

Kring midsommar rider man i full sporrsträck    häst genom stadens gator i något som kallas Border Common Riding, och som sägs gå tillbaka till 1514, då man tydligen slog engelska trupper och tog deras fana. Samtidigt skriker man TeriBus Y TeriOdin, denna historiska händelse har nog djupare rötter än så! En staty liknande vår ”Kopparmärra”, restes till minne av händelsen.

Vi börjar vår stadsvandring med Ian, with Hauge Gate, (dom av Er som varit i York, vet säkert var namet Haug och gate kommer ifrån). Här på sluttningarna ligger en gigantisk Haug, kallad The Mote och Moat, därför att man tror att den är grunden till just en Mote & Baily. Men man beskriver den även som en gigantisk förhistorisk hög.

 

Mansfield House Hotel

Högt beläget i den norra delen utav Hawick, på egen mark med härlig trädgård samt vacker lövskog, ligger Mansfield House Hotel. Här har familjen MacKinnon funnits sedan 1985. Huset tillhörde ursprungligen en privat förmögen lokal familj. Som inredde bostaden enligt den tidens arkitektur. Trädgården håller nu på att återfå sin ursprungliga vackra parkform och samtliga rum är personligt möblerade. 


Jedburgh

Har en lång historiska som Royal Burgh och ligger vackert belägen i en dalgång vid floden Jed Water. Hela staden sprudlar av liv och blomsterarrangemang och här finns många historiska platser att besöka förutom Jedburgh Abbey.  Staden har inom sitt berömda slott, även ett omtalat fängelse och musem. Här får ni chansen att promenera längs Canongate och handla vid ” The Market Place”.

 

Att rekomendera, ät lunch här eller shoppa tills Ni droppar och tar med Er lunchen och förtär den vid Smailholm tower med milsvidd utsikt.

Platser Ni kan köpa med er smörgåspaket/ varma piroger från, eller äta lunch är:

The Castlegata Tea room and Restaurant ( alldelses vid katedralen)

Caddy Man Tearoom

The Cookie Jar

Simply Scottish

 

Handlar kläder från berömda affärer gör ni bäst i andra ändan utav stan, (där vi träffas för avfärd mot Smailholm), här ligger nämligen både The Edinburgh Wollen Mill (med besöks center) samt Jedburgh Wollen Mill. Båda kan varmt rekommendras.

 

Jedburgh Abbey

Grunades 1138 av kung David  I tillsammans med biskopen av Glasgow. Men kung David lät sig inte nöjas utan anlade ytterligare 3 stycken underbara katedral kyrkor i skottska Roxburgh central område. Dessa var och är än idag, Kelso, Drybrugh och Melrose (1136). Samtliga fyra ligger i ruiner idag och bär den tydliga vittnesbörden om Border –striderna. Katedralerna var alltid frestande för the Border Reivers att anfalla och så skedde, där Jedburgh  förstördes och återuppbyggts inte mindre än 8 gånger!!! Men dess definitiva slut bistod Henrik den VIII med, precis som Gustaf Wasa.

Jedburg katedralen uppfördes av Agustiner munkar i romanska stil. Men här finns även tidig Gotisk stil med vackra mästerligt huggna stenar, som jag kommer att prata mer om under min guidening av Katedralen. Man har också rätt nyglien bedrivit omfattande arkeologiska undersökningar inom Klosterområdet.

 

Mary Queen of Scotts house

Sommaren 1566 bodde självaste Mary Queen of Scots i Jedburg, huset är idag inrymt som ett museum och berättar hennes tragiska historia.

 

Smailholm

Slottet byggdes så sent som på 1400-talet av the Pringles eller som dom då hette Hoppringles. Familjen fungerade som en sorts `sheriffer´ i regionen och skötte den kungliga skogen i Ettrick.  Smailholm är ett typiskt Peel Tower försvarstorn,  här i 3 våningar exklusive källare eller entré, samt skyttetak. Tornet har fortfarande kvar sin förborg i nordväst och här har man hittat rester av två hus. Det minsta bestod av en stor hall med öppen eldstad, det större tvärs över gården, innehöll slottets kök med brygg- eller bakhus. Utanför Smailholms murar har man även hittat en klunga av 3 byggnader, varav den ena visade sig vara slottets stall.

 

Melrose stad   &  Melrose Abbey

Vid foten av de berömda Eildon Hills ligger staden Melrose vackert vid floden Tweed. Centralt i staden reser sig ruinerna av  katedralen och  klosterkyrkan. Väggarna som är rosaskiftande, gör ett starkt intryck på besökaren. Vi kör sakta förbi, för vem vill missa de sägenomspunna berättelserna om att själva Robert the Bruse hjärta skall ligga begravt här, i en liten bly container. Ni må tro att man nyligen hösten 1997, gjort arkeologiska grävningar strax

utanför NV korväggen!!!!            

Här sägs även att en trollormelbok skall ligga begravd, ditlagd av ingen mindre än själva 1200-tals trollkarlen Michael Scott. Från katedralen utgår/ startar en 10 mil lång naturstig ledandes mot öster till Holy Island och Lindisfarne, stigen heter St. Cuthberts Way och invigdes så sent som 1996.

 

Trimonteum

Står för ´Tripple Mountain` på grund av sitt läge vid foten av the Eildons. Här var romerska armens hjärta HQ för hela södra Skottland, under första och andra århundradet eKr. Här fanns också den mest nordliga och västliga amfiteatern i det Romerska Imperiet. Den ligger idag strax utanför staden Melrose, vackert överblickandes floden Tweed, med alla sin lax- och öringfiskare.

I anslutning till Melrose Abbey finns även en Trimonteumutställning om just Romarna i Scotland, baserad på grävningar utförda av James Curle mellan åren 1905-1910. Bradford University har kompletterat detta material genom ytterligare arkeologiska undersökningar gjorda mellan 1989-96. Här finns modeller, artefakter och bl.a en rekonstruerad brunn, en utav inte mindre än 111 hittade. Tvärs över gatan ligger det berömda Teddy Melrose Museet, med Skottland mest omtalade Teddy björnar.

 

Abbotsford House

Beläget vid stranden av floden Tweed, nära Melrose och en gång Sir Walter Scotts hem. Än idag bor släktingar till den berömda författaren i detta mycket vackra herresäte. Är ni intresserade utav vapen är det hit ni skall åka för att se den antikvitets samling som Scott själv samlade på sig, av just vapen och bl.a en hårlock utav självaste Bonnie Prins Charles.

 

The Southern Uppway

Är en relativt nyöppnad naturstig vilken stod klar 1984. Den går från kust till kust, från Cockburnspath  vid Nordsjön till Portpatrick och Atlanten i väster och en sträcka på  34 mil. 

 

Denholm / Midgård  &  Caverns house

Här möter oss Lance och Tricia Wittens, vilka kommer ta oss Midgård upp till det i trakten sägenomspunna Caverns House ruin.

 

Glenkinchie Distillery

Äntligen tänker Ni,  får Vi  besöka ett wisky-distilleri. Det Skottland mest är känt för.

 

Edinburgh city tour

För att tipsa er om platser att besöka i Edinburg, gör jag en kort guidening från bussen.

 

Hoppas att resan har motsvarat alla era förväntningar 

               och att den gett er mersmak

          för återbesök till denna vackra trakt!