Välkommen till Arkeologi På Väg!

Arkeologi På Väg är en förening som startade 1994. Inriktningen är långresor till när och fjärran. Målet är att bese arkeologiska och historiska platser som redan avhandlats under pågående kurser eller som varit aktuella i pågående debatter och program både här i Norden som ute i Europa.
I anslutning till resorna erbjuds även kurser. Vi kommer i framtiden även att erbjuda grävningar. Vi har ingen medlemsavgift, det enda som krävs är att Du aktivt deltar i föreningslivet 1 gång/år. Har Du förhinder går det utmärkt att skicka ett frankerat 10 kr kuvert, så är Du automatiskt med för ett helt år och får på så sätt gratis föreningens årsprogram sänt hem.
Läs mer >

Nyheter-sidan uppdaterades med ny information 2018-10-24.

Hemsidan börjar ta form

En del har kommit på plats men mycket återstår. Vi håller bl.a. på att lägga upp resbeskrivningar på tidigare resor. Först ut är Skottland/Orkney-resan 1996. Alla platser och bilder är inte inlagda men det är på gång. Om du vill titta på det som är inlagt kan du klicka på bilden här till vänster eller på knappen Tidigare resor och sedan Reseskildringar.